CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Wat kan CLIP voor u doen?

 

CLIP kan, namens de auteursrechthebbenden (de uitgevers en journalisten), op niet-exclusieve basis licentieovereenkomsten afsluiten voor de volgende activiteiten:

  • het aan derden leveren van (digitale) kopieën van artikelen uit dagbladen, tijdschriften of andere periodiek verschijnende media (het uitvoeren van een knipseldienst)
  • het intern ter beschikking stellen van digitale kopieën van artikelen uit dagbladen, tijdschriften of andere periodiek verschijnende media (digitaal intern gebruik)
  • het maken en verspreiden van een papieren knipselkrant

Op alle licentieovereenkomsten zijn de algemene licentievoorwaarden van CLIP van toepassing.

De beperkingen op het (her)gebruik in de algemene licentievoorwaarden houden niet in dat andere vormen van gebruik niet worden toegestaan. Integendeel, in de meeste gevallen kunnen daarover aanvullende afspraken worden gemaakt met de betreffende rechthebbenden. CLIP kan daarbij een bemiddelende rol spelen.

Voor het aanvragen van meer informatie of een licentie kunt u gebruik maken van het Contact Formulier

Download brochure