CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Voordelen van deelname aan de regeling

 

Het is lastig, bijna onmogelijk, om uw verbodsrecht individueel uit te oefenen. De gebruiker kan ook via een alternatieve weg aan uw artikelen komen (eigen gebruik of het laten toesturen van het originele knipsel) en het gebruik onttrekt zich aan uw zicht.

 • Door mee te doen aan deze collectieve regeling ontvangt u een vergoeding voor het (digitaal) gebruik van uw artikelen door derden.
 • De gebruikers van uw artikelen moeten de algemene licentievoorwaarden onderschrijven en weten dat zij voor meergebruik nadere regelingen met de uitgever of met CLIP moeten treffen.
 • Het hergebruik van uw artikelen krijgt een waarde (niet meer zogenaamd gratis). Dat biedt een gezonde basis om eventuele nadere afspraken te maken met uw abonnees over hergebruik.
 • Uit één en dezelfde titel mag maximaal 10% van het aantal artikelen 'geknipt' worden. Veelvuldig gebruik van artikelen uit één titel brengt voor de gebruiker hogere kosten met zich mee dan een abonnement op de gedrukte of elektronische versie van de titel. Hierdoor zullen uw afnemers in die situatie (weer) kiezen voor een abonnement. 
 • CLIP controleert steekproefsgewijs of de gebruikers zich houden aan de beperkingen. Zelf kunt (en wilt u dat ook vaak) niet doen.
 • CLIP is een centraal aanspreekpunt in de markt voor de gebruikers die anders nooit individueel contact met u hadden gezocht voor het gebruik van uw artikelen.
 • CLIP regelt alleen de rechten die u collectief door CLIP laat uitoefenen, voor het overige stuurt CLIP de gebruikers naar u door.
 • U hoeft niet te investeren: alle activiteiten van CLIP, inclusief de voorlichtingscampagne en controleactiviteiten, worden gefinancierd uit een kosteninhouding op de voor de knipsels betaalde vergoedingen. In 2015 zal de kosteninhouding voor NUV-leden 15% bedragen en voor niet NUV-leden 20%.

Waar moet u verder rekening mee houden?

 • U kunt het gebruik van knipsels en knipselkranten door knipseldiensten en het interne gebruik door ondernemingen en organisaties niet meer verbieden, voor zover dat gebruik binnen de algemene licentievoorwaarden van CLIP valt.
 • De knipsels van uw werk worden tegen standaardvoorwaarden geregeld, u kunt uw voorwaarden niet individueel bepalen. Dit is een noodzakelijke concessie in geval van collectieve regelingen: de gebruiker die wil putten uit tientallen, honderden en soms duizenden informatiebronnen moet weten waar hij aan toe is.
 • Uitgever en freelance journalist moeten afspraken hebben gemaakt over het verlenen van licenties aan knipseldiensten en voor knipselkranten.