CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Veelgestelde vragen

 
 
 
Wat is een knipselkrant?
Een knipselkrant is een verzameling van geselecteerde knipsels, al dan niet in elektronische vorm. Knipsels zijn reproducties, (elektronisch of op papier) van de
redactionele inhoud uit kranten en tijdschriften. 'Graphics' vallen ook onder de regeling, foto's, tekeningen en advertenties niet.
 
Hoe weet ik of er uit mijn uitgave 'geknipt' wordt?
De belangrijkste commerciële knipseldiensten hebben al een overeenkomst met CLIP. Zij overleggen periodiek een rapportage met de brongegevens van de artikelen die zij gebruikt hebben. CLIP informeert de uitgevers die inmiddels een volmacht hebben gegeven wanneer er een uitkering zal plaatsvinden. Uitgeverijen die CLIP al een volmacht hebben gegeven ontvangen dus automatisch bericht. Uitgeverijen die nog geen volmacht hebben verleend, werden in het verleden meermaals benaderd door CLIP. Ook dit jaar zal CLIP die uitgevers benaderen waarvan uit de uitgaven is geknipt met het verzoek om deel te nemen aan de regeling. U kunt ook contact opnemen met CLIP om te weten te komen of er uit uw uitgaven wordt geknipt.
 
Wat is intern gebruik?
Bij intern gebruik worden de knipsels en knipselkranten alleen ter beschikking gesteld aan personen die werkzaam zijn binnen de eigen onderneming, organisatie of instelling. Bij levering aan anderen is er sprake van gebruik door derden.
 
Wat is een knipseldienst?
Een knipseldienst selecteert en vervaardigt knipsels en knipselkranten, en levert die aan derden.
 
Heeft de regeling ook betrekking op foto's?
De regeling heeft alleen betrekking op tekst. Fotomateriaal, cartoons en advertenties zijn van de regeling uitgesloten. Indien de knipseldiensten een regeling voor fotomateriaal wensen, kunnen zij een regeling treffen met de organisaties voor makers van visuele werken. Nadere informatie is bij CLIP verkrijgbaar.
 
Hoe controleert CLIP het gebruik?
CLIP krijgt van de knipseldiensten informatie over hun afnemers. CLIP is gerechtigd om accountantscontrole bij de knipseldiensten uit te voeren en steekproefsgewijs het gebruik te controleren bij de afnemers van de knipseldiensten. CLIP zal dat doen op moment dat er serieuze aanwijzingen zijn dat een knipseldienst of een afnemer van een knipseldienst zich niet houdt aan de overeengekomen gebruiksvoorwaarden. Indien uitgevers of journalisten beschikken over aanwijzingen van misbruik, dan kunnen zij CLIP daarvan op de hoogte stellen.
 
Hoeveel ontvang ik als rechthebbende uitgever per knipsel?

CLIP incasseert voor u een minimumvergoeding per knipsel. Toeslagen zijn denkbaar voor archiefgebruik (50%) en interne doorlevering aan gebruikers. CLIP houdt administratiekosten in op de geïncasseerde vergoedingen. In 2015 bedraagt de inhouding: 15% voor NUV-leden en 20% voor niet NUV-leden. Meer informatie over de tarieven vindt u hier.

De uitgever ontvangt 100% van de vergoeding per artikel indien hij over alle rechten beschikt. Als hij geen rechten aan derden kan verlenen over een 'geknipt' artikel van een freelance journalist, dan ontvangt de uitgever voor dat artikel 50% van de vergoeding. Deze journalisten kunnen hun vergoeding incasseren via Stichting Lira.

 

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons per e-mail.

Of klik hier voor de brochure.