CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Veelgestelde vragen

 
 
 
Waarom worden de CLIP activiteiten gestaakt?

Uitgevers zijn continu bezig om hun dienstverlening aan alle gebruikers van content te optimaliseren. Uitgevers zijn inmiddels beter in staat om profesionele gebruikers van content zelf te faciliteren. Het collectief beheer (CLIP) biedt voor dit specifieke type hergebruik niet meer voldoende meerwaarde.

 
Ik heb een licentie van CLIP, wat moet ik doen?

U kunt vanaf 1 januari geen gebruik meer maken van de licentie van CLIP. Deze licentie is inmiddels opgezegd door CLIP. Dat betekent dat u alleen gebruik kunt maken van content van uitgevers als deze uitgevers nadrukkelijke toestemming hebben gegeven. Wij verzoeken u dan ook om contact op te nemen met uitgevers van wie u content gebruikt. Zij helpen u graag verder.

 
Wat is een knipselkrant?
Een knipselkrant is een verzameling van geselecteerde knipsels, al dan niet in elektronische vorm. Knipsels zijn reproducties, (elektronisch of op papier) van de redactionele inhoud uit kranten en tijdschriften. 'Graphics' vallen ook onder de regeling, foto's, tekeningen en advertenties niet.
 
Levert CLIP ook knipsels of knipselkranten?
CLIP levert zelf geen knipsels. U kunt daarvoor ondermeer terecht bij knipseldiensten die een CLIP Licentie hebben (zie licentiehouders) en bij de contentverkopers van de betreffende uitgeversconcerns.
 
Voor onze interne nieuwsvoorziening maak ik gebruik van zowel zelf ingescande artikelen als artikelen die op de open portals van de uitgevers staan. Moet ik voor artikelen die op de site van een uitgever staan ook een vergoeding betalen?
Voor het integraal overnemen van artikelen uit dagbladen en tijdschriften - ongeacht het medium waarin ze gepubliceerd zijn - is toestemming vereist van de rechthebbenden. Wanneer u artikelen van de portal van een uitgever kopieert en vervolgens voor uw eigen nieuwsvoorziening gebruikt (digitaal of op papier) dient u hiervoor een vergoeding te betalen.
 
Moet ook voor papieren knipselkranten aan CLIP worden betaald?
In het vonnis van de Rechtbank Den Haag (uitgevers/staat) van 2 maart 2005 is de papieren knipselkrant buiten beschouwing gebleven. Daarmee geldt voor de papieren knipselkrant nog steeds het arrest van de Hoge Raad uit 1996 (Reprorecht/NBLC) waarin werd bepaald dat knipselkranten niet onder het reprorecht vallen, maar onder de speciale wettelijke uitzondering die het mogelijk maakt dat de pers actuele artikelen uit de pers mag overnemen in het kader van actuele nieuwsvoorziening (artikel 15 Auteurswet). Echter, ook deze uitzondering voor de pers geldt zolang de rechthebbende gen uitdrukkelijk auteursrechtvoorbehoud maakt. De uitgevers maken tegenwoordig zo’n auteursrechtvoorbehoud, kijkt u maar in het colofon van de dagbladen en tijdschriften en zie de campagne ‘een gratis knipselkrant kun je niet maken’ namens de gezamenlijke uitgeverijen.
Omdat papieren knipselkranten volgens de hoge Raad niet onder het reprorecht vallen, heeft Stichting Reprorecht hiervoor ook nooit een betalingsregeling getroffen.

CLIP heeft er nu in ieder geval voor gezorgd dat het voor de bedrijven en organisaties die voor intern gebruik een papieren knipselkrant vervaardigen en verspreiden niet meer uitmaakt of het onder Reprorecht of onder CLIP valt. CLIP hanteert namelijk voortaan een jaarlijkse afkoopsom op basis van het totaal aantal gemaakte fotokopieën voor de papieren knipselkrant tegen hetzelfde tarief voor reprorecht: namelijk 4,5 cent per artikel vermenigvuldigd met de oplage.

 
Wat is intern gebruik?
Bij intern gebruik worden de knipsels en knipselkranten alleen ter beschikking gesteld aan personen die werkzaam zijn binnen de eigen onderneming, organisatie of instelling. Bij levering aan derden is er sprake van extern gebruik.
 
Wat is een knipseldienst?
Een knipseldienst selecteert en vervaardigt knipsels en knipselkranten, en levert die aan derden.
 
Hoe kan ik een licentie aanvragen?
Indien u het Contact Formulier op deze site invult nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
 
Ik wil een knipselkrant maken maar het gebruik dat ik voor ogen heb mag niet, lees ik in de algemene licentievoorwaarden
In de meeste gevallen kan met de rechthebbenden aanvullende afspraken worden gemaakt voor gebruik dat niet onder de algemene licentievoorwaarden valt. CLIP kan daarbij bemiddelen. Neem contact met ons op.
 
Ik wil een knipselkrant gebruiken in het onderwijs, maar ik betaal ook al aan Stichting PRO. Moet ik nu dubbel betalen?
Als een onderwijsinstelling die knipsels of knipselkranten gebruikt in de vorm van een onderwijspublicatie (reader) voor leerlingen of studenten, op grond van een readerregeling betaalt aan Stichting PRO dan gelden de voorwaarden van die regeling. U hoeft dus niet dubbel te betalen. Voor knipselkranten voor medewerkers en docenten dient u wel een aparte regeling te treffen met Stichting PRO.
Meer informatie over de onderwijsexceptie
 
Wat is een archief?
Een 'archief' is een elektronische verzameling van knipsels of knipselkranten die langer zijn opgeslagen dan 30 dagen na de eerste publicatie van het oorspronkelijke werk in het betreffende periodiek.
 
Ik gebruik wel eens een stukje uit de krant als het betrekking heeft op mijn organisatie en zet dat op de site. Mag dat? Of moet ik daarvoor ook betalen?
Het publiceren van een auteursrechtelijk beschermd werk op een website is een nieuwe wijze van openbaar maken van het werk, waarvoor toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende nodig is. Echter, als een kort artikel of een deel van een artikel wordt besproken in het kader van een aankondiging, beoordeling, wetenschappelijke verhandeling of soortgelijk doel (zolang het maar in het kader van een kritiek of recensie is) is een dergelijk citaat geen inbreuk op het auteursrecht en is daarvoor ook geen vergoeding vereist. Voorwaarden daarvoor zijn wel dat de bron wordt vermeld en de naam van de auteur als deze bij of in het geciteerde werk is genoemd en dat het werk in zijn waarde wordt gelaten (geen bewerking of in andere context plaatsen waardoor de morele rechten van de auteur kunnen worden geschonden). Het is ook toegestaan om zelf een samenvatting te maken of de inhoud in eigen woorden weer te geven. Met een korte omschrijving van maximaal 22 woorden, inclusief de titel, mag via een hyperlink naar een artikel op een site van een krant of tijdschrift worden verwezen zonder dat daarvoor vooraf toestemming is vereist. Wanneer een artikel (grotendeels)wordt overgenomen op de eigen site, in een (e-) nieuwsbrief, knipselkrant of een nieuwsrubriek dan dient daarvoor toestemming gevraagd te worden aan de auteursrechthebbende(n).
 
Wij leveren een persmonitoring aan één van onze klanten. Wij nemen de knipsels (in digitale vorm) af van een knipseldienst, een licentiehouder van CLIP, en betalen daarvoor. Met die knipseldienst hebben wij afspraken gemaakt met betrekking tot verspreiding
Wanneer u de artikelen die u ontvangt van de knipseldienst ter beschikking stelt aan derden heeft u een knipseldienst licentie nodig. U betaalt per uitgeleverd artikel een (gemiddelde) vergoeding. Uw klanten dienen zich aan de door CLIP opgelegde leveringsvoorwaarden te houden en voor het hergebruik van de door u geleverde artikelen eveneens een regeling voor intern gebruik (digitaal of papier) met CLIP te treffen. Meer informatie over de tarieven vindt u hier.
 
Sinds kort maken wij gebruik van een knipseldienst. De artikelen die wij ontvangen gebruiken we voor onze interne nieuwsvoorziening. Mag dat?
Artikelen die u verkregen heeft via een knipseldienst met CLIP licentie mag u intern verspreiden mits u een regeling voor intern gebruik heeft getroffen met CLIP. Voor de artikelen die u van de knipseldienst heeft afgenomen hoeft u geen artikelvergoeding te betalen. Wel een gebruikersvergoeding. Bij een aantal knipseldiensten kunt u het intern hergebruik - voor zover dat binnen de CLIP voorwaarden valt - regelen.
 
Ik heb als particulier een website met daarop (onder meer) volledige krantenberichten. Ik verdien er geen geld mee. De berichten zijn voorzien van volledige bronvermelding. Moet ik betalen voor dit gebruik?
Het publiceren van volledige artikelen op een website is een nieuwe publicatie, waarvoor toestemming van de rechthebbenden is vereist, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld, zoals bijvoorbeeld het citaatrecht. Het maakt daarbij niet uit of dit door een particulier wordt gedaan en of daar al dan niet geld mee wordt verdiend. CLIP kan vooralsnog geen toestemming verlenen voor het gebruik van artikelen op een website. Daarvoor dient bij de individuele rechthebbenden toestemming te worden verkregen. Als het gaat om professioneel gebruik kan CLIP hierbij wel een bemiddelende rol op zich nemen.
 
Kan ik ook direct met de uitgever contact opnemen?
CLIP biedt namens de collectieve uitgevers een aantal regelingen aan. Wilt u echter met de uitgever zelf contact opnemen, dan kan dat natuurlijk altijd. Ook wanneer u artikelen wilt hergebruiken van één bepaalde uitgever of meer dan 3000 artikelen op jaarbasis intern verspreid dan kunt u contact opnemen met de betreffende uitgever / intermediair:

Voor titels van o.a. PCM Uitgevers: Lexis Nexis
Voor titels van Wegener Nieuwsmedia: WIC media
Voor titels van NDC: Contendor
Voor titels van TMG: ANP Business
Voor titels van FD: Het Financieele Dagblad

 
Is er wel enige juridische grond om auteursrechtheffingen voor gebruik in knipselkranten te gaan innen? U baseert zich op het voorbehoud op het auteursrecht zoals dit in het colofon van de dagbladen is vermeld, maar als in de (nieuwe) Auteurswet artikel 1
'Nieuwsberichten' in de zin van artikel 15 auteurswet zijn korte feitelijke berichten waarop geen auteursrecht rust vanwege het ontbreken van oorspronkelijkheid. Dit is nog eens verduidelijkt bij de recente wetsherziening van 1 september 2004. De uitzondering voor het overnemen in de pers door de pers vindt sinds 2002 mede zijn grondslag in de Richtlijn Auteursrecht in de informatiemaatschappij en de desbetreffende beperking op het exclusieve recht in die Richtlijn maakt geen onderscheid voor nieuwsberichten. De minister van Justitie heeft aangegeven dat Nederland niet verder gaat dan de Richtlijn toestaat door nieuwsberichten vrij te stellen van de mogelijkheid om het auteursrechtvoorbehoud uit te oefenen, omdat op deze nieuwsberichten geen auteursrecht rust. Nederland heeft de vrijstelling voor het overnemen van nieuwsberichten gehandhaafd, omdat het op grond van de onpersoonlijke geschriftenbescherming denkbaar zou zijn het overnemen van nieuwsberichten tegen te gaan.
In dagbladen staan zeker af en toe van die korte feitelijke, niet auteursrechtelijk beschermde berichten, maar dat is maar een beperkt deel van de inhoud van de krant en het komt al bijna helemaal niet voor dat dergelijke berichten in knipselkranten worden opgenomen. Knipselkranten en knipseldiensten maken voor 99,9% gebruik van artikelen en ten aanzien van het overnemen van die artikelen wordt het auteursrecht voorbehouden.Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons per e-mail.

Of klik hier voor de brochure.