CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Sectie CLIP staakt activteiten

 

CLIP staakt haar activiteiten per 31 december 2019

 

De CLIP-regeling is een zogenoemde collectieve regeling waarbij rechthebbenden zich hebben verenigd om gezamenlijk één centraal loket te creëren. Hierdoor kunnen gebruikers (mediamonitoring bedrijven) relatief eenvoudig content hergebruiken.

 

De laatste jaren is er veel veranderd in de markt. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
a. Het huidige licentiemodel dat is gebaseerd op de uitlevering van artikelen aan gebruikers terwijl de mediamonitoring partijen (knipseldiensten) hun modellen hebben omgebouwd naar analyse activiteiten waarbij geen of veel minder content wordt uitgeleverd;
b. Er zijn flink wat marktpartijen die hun modellen hebben gebaseerd op het uitleveren van hyperlinks die verwijzen naar content. Daardoor is het aantal partijen dat een licentie afneemt van CLIP de afgelopen jaren sterk gedaald en daarmee de totale incasso;
c. Een van de gebruikers heeft een eigen licentiebureau opgezet (Profactys) om betere licentievoorwaarden bij uitgevers af te dwingen. Dit bureau concurreert direct met de regeling van CLIP;
d. Daarnaast ontstaan er voor uitgevers steeds meer mogelijkheden om hun eigen content direct aan te bieden aan gebruikers. Hier liggen kansen voor individuele uitgevers.

 

De sectie CLIP heeft flink wat jaren geworsteld met deze uitdagingen. Aanpassingen in de licenties en dienstverlening zijn noodzakelijk maar er blijkt onvoldoende draagvlak bij uitgevers om deze aanpassingen binnen CLIP uit te werken. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat is besloten dat de CLIP activiteiten worden gestaakt.

Dit heeft uiteraard nogal wat consequenties. Voor de huidige gebruikers, maar zeker ook voor u als rechthebbende. U heeft ons voor de CLIP-regeling een niet-exclusief volmacht gegeven. Wij voeren echter vanaf 31 december 2019 geen activiteiten meer uit op basis van dit volmacht. Er wordt vanaf dat moment geen vergoeding meer voor u geïncasseerd bij de gebruikers.

 

Dit betekent dat er voor u als uitgever kansen liggen. Alle gebruikers hebben immers nog steeds uw nadrukkelijke toestemming nodig om uw content te kunnen gebruiken. U kunt dus zelf licenties gaan afsluiten. Dat kan individueel, of u kunt zich op termijn aansluiten bij een alternatief dat wordt uitgewerkt door uitgevers zelf. Het idee daarbij is dat een aantal uitgevers hun expertise van de markt bundelen en vervolgens andere uitgevers de kans geven om zich hierbij aan te sluiten. Dit met het doel om de gebruikers beter te faciliteren in zowel licentievormen als in de levering van content waardoor er een toekomstbestendig model wordt gecreëerd.

 

Om u en de gebruikers in de tussentijd te ondersteunen, heeft de Mediafederatie samen met CLP een voorbeeldcontract uitgewerkt. Dit contract vindt u hier. Een toelichting vindt u hier. In dit contract zijn een aantal basiselementen geregeld en kunt u uw eigen voorwaarden regelen, zoals bijvoorbeeld de tarieven voor hergebruik.