CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Sectie CLIP staakt activteiten

 

De CLIP-regeling is een zogenoemde collectieve regeling waarbij rechthebbenden zich hebben verenigd om gezamenlijk één centraal loket te creëren. Hierdoor kunt u als  gebruiker relatief eenvoudig content hergebruiken. De uitgevers ontvangen een redelijke vergoeding voor dit gebruik. Dit systeem van incasso en verdeling wordt gefaciliteerd door het Copyright Licentie,- en Incassobureau PRO (‘CLIP’), als onderdeel van Stichting PRO. Het zijn de uitgevers die toezicht houden op deze regeling. Dit is een model dat veel voordelen biedt voor zowel gebruikers als rechthebbenden en vaker wordt toegepast.

 

Wij moeten echter vaststellen dat er de laatste jaren veel is veranderd. De modellen die CLIP aanbiedt namens de uitgevers zijn niet aangepast aan deze nieuwe werkelijkheid.  De sectie CLIP  heeft flink wat jaren geworsteld met deze uitdagingen. Aanpassingen in de licenties zijn noodzakelijk maar draagvlak bij uitgevers ontbreekt om deze  licentieaanpassingen binnen CLIP uit te werken. Uitgevers zijn daarnaast steeds beter in staat om gebruikers direct te faciliteren. Dit betekent dat de CLIP activiteiten worden gestaakt. 

 

Als gebruiker heeft u vanaf 1 januari 2020  de nadrukkelijke toestemming nodig van individuele rechthebbenden om hun content te kunnen gebruiken. Dat is uiteraard niet eenvoudig. Om u en de uitgevers te ondersteunen, heeft de Mediafederatie een voorbeeldcontract ontwikkeld met een toelichting. Daarin zijn een aantal basiselementen geregeld. Wij roepen uiteraard ook de uitgevers op om het gebruik te faciliteren. Dat betekent dat u benaderd kunt worden door individuele uitgevers.

 

Uiteraard factureren wij nog het gebruik tot 31 december 2019, dat betekent dat wij gedurende 2020 nog operationeel zijn om de vergoedingen over 2019 (en eventueel oudere jaren) nog te incasseren. Wij zijn uiteraard ook nog beschikbaar voor vragen. U vindt veel informatie op de website van CLIP (www.clip.nl). Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.