CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Licentie voor papieren knipselkranten

 

Bedrijven en instellingen die artikelen uit kranten, tijdschriften of andere periodiek verschijnende media reproduceren en daarvan een papieren knipselkrant samenstellen en intern verspreiden, dienen daarvoor een regeling met CLIP te treffen.

Het maken en verspreiden van papieren knipselkranten valt, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet onder de Reprorecht Regeling. Klik hier voor meer informatie.

Indien een overeenkomst wordt gesloten, zijn de algemene licentievoorwaarden van CLIP van toepassing. Deze algemene licentievoorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig in combinatie met een overeenkomst met CLIP waarin deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Afwijkingen van of aanvullingen op de algemene licentievoorwaarden zijn uitsluitend mogelijk als deze schriftelijk worden overeengekomen in de overeenkomst met CLIP of in een overeenkomst met de desbetreffende rechthebbende(n).

Download brochure


Voorwaarden en Tarieven

Hieronder volgt een vereenvoudigde samenvatting van de geldende algemene licentievoorwaarden voor papieren knipselkranten. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor de volledige tekst en de definities van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de algemene licentievoorwaarden.

  • De vergoeding wordt berekenend op basis van het aantal artikelen op jaarbasis en het aantal gebruikers (de oplage).
  • De afkoopsom wordt jaarlijks vooraf op basis van het geschat gebruik berekend.
  • Er hoeft geen opgave te worden gedaan van de brongegevens van ieder artikel: volstaan kan worden met een opgave van de belangrijkste bronnen en het sturen van een aantal bewijsexemplaren ter controle.
Tarieven voor papieren knipselkranten:
  • Voor uitsluitend intern gebruik van een papieren knipselkrant hanteert CLIP een tarief van 4,5 eurocent per artikel.
  • Indien u uw papieren knipselkrant (ook) extern wilt verspreiden, is het tarief als volgt opgebouwd: een artikelvergoeding per knipsel en een gebruiksvergoeding per gebruiker per knipsel.
Indien de externe verspreiding plaatsvindt zonder direct of indirect economisch voordeel en de omvang beperkt is, kan op aanvraag het CLIP-bestuur besluiten om ook op dit beperkte externe gebruik van papieren knipselkranten het regime voor intern gebruik toe te passen.

Voor een indicatie van de kosten voor het intern verspreiden van een papieren knipselkrant kunt u gebruik maken van de CLIP-Calculator voor een interne papieren knipselkrant.

Wilt u een licentie aanvragen? Klik hier voor het Contact Formulier.