CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Licentie voor Knipseldiensten

 

Bedrijven en instellingen die een knipseldienst uitvoeren in opdracht van externe afnemers op basis van individuele selecties uit een grote verzameling door verschillende uitgevers uitgegeven periodieken, of een knipselkrant vervaardigen kunnen de daarvoor vereiste toestemming verkrijgen door een licentieovereenkomst te sluiten met CLIP.

Het bestuur van CLIP beoordeelt bij de aanvraag van een licentie of er geen concurrentie ontstaat met de rechtstreekse dienstverlening van de betreffende rechthebbenden. Indien er sprake is concurrente met de rechtstreekse dienstverlening door de uitgevers, staat het CLIP vrij om geen licentie (meer) te verlenen.

Indien een overeenkomst wordt gesloten, zijn de algemene licentievoorwaarden van CLIP van toepassing. Deze algemene licentievoorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig in combinatie met een overeenkomst met CLIP waarin deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk als deze schriftelijk worden overeengekomen in de overeenkomst met CLIP of in een overeenkomst met de desbetreffende rechthebbende(n).

Download brochure


Voorwaarden en Tarieven

Hieronder volgt een samenvatting van de voor knipseldiensten geldende licentievoorwaarden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor de volledige tekst en de definities van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de algemene licentievoorwaarden.

  • De knipsels dienen een integrale verveelvoudiging van de oorspronkelijke publicatie te zijn en de bron en de naam van de maker, indien in deze bij de bron wordt vermeld, dienen bij de knipsels te worden vermeld. Ook voor het overige mag het gebruik van een knipsel op geen enkele wijze nadeel toebrengen aan de eer of naam van de maker van de inhoud van het knipsel of aan zijn waarde.
  • U mag per verschijningsnummer van een periodiek maximaal 10% van de redactionele inhoud per afnemer ter beschikking stellen.
  • Knipsels uit ochtendbladen mogen niet voor 9.00 uur en knipsels uit avondbladen mogen niet voor 18.00 uur op de dag van verschijning worden verspreid aan uw afnemers, tenzij u anders bent overeengekomen met de betreffende uitgever.
  • U mag uitsluitend een archief aanhouden voor de uitvoering van de gebruiksvormen die u die met de betreffende rechthebbenden of CLIP bent overeengekomen.
  • Uw afnemers dienen een aanvullende gebruikslicentie van CLIP te verkrijgen voor de interne verspreiding of archivering van de afgenomen knipsels of knipselkranten.
  • Indien uw afnemers de knipsels of knipselkranten aan derden (buiten de eigen organisatie) willen leveren, dan moeten zij daarvoor een aanvullende regeling treffen met de rechthebbenden en/of CLIP.
  • Uw afnemers dienen in te stemmen en mee te werken aan controle in hun vestiging(en) op naleving van de aan het gebruik gestelde voorwaarden.

Tarieven

Er geldt een gemiddeld tarief per knipsel. De tarieven zijn gebaseerd op een royaltypercentage van 25% van de prijs die u voor een gemiddeld knipsel aan de afnemers in rekening brengt, met een minimumvergoeding per knipsel. Voor verdere informatie, zie tarieven.


Wilt u een licentie aanvragen? Klik hier voor het Contact Formulier.