CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Informatie over verdeling en uitkering

 

De door CLIP geïnde vergoedingen worden periodiek verdeeld en uitgekeerd aan de rechthebbenden.
 
1. Verdeling
CLIP reparteert (verdeelt) periodiek de geïncasseerde vergoedingen per regeling. Afhankelijk van de regeling geschiedt dit één tot vier keer per jaar. De betreffende contactpersoon ontvangt per e-mail een  bericht van CLIP dat er een repartitie heeft plaatsgevonden en dat de beschikbare gelden zullen worden overgemaakt. De contactpersoon kan een zogenoemde repartitiefactuur met alle relevante bedragen alsmede een specificatie met titelspecifieke informatie (regeling knipseldiensten) of het aandeel van de uitgever op het totaal van de in de betreffende periode geïncasseerde vergoedingen, digitaal inzien via de portal van Stichting PRO.  De inoggegevens zijn aan u verstrekt maar kunt u nogmaals opvragen bij CLIP via info@clip.nl

Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de - door de uitgever afgegeven - vrijwaringpercentages. Indien een uitgever een beperkte vrijwaring heeft afgegeven, wordt het betreffende aandeel waarvoor geen vrijwaring kon worden verleend, uitgekeerd aan Stichting LIRA voor de verdere verdeling onder de freelance journalisten.

2. Controle
De contactpersoon bij de uitgever is te allen tijde verantwoordelijk om samen met diegene die binnen de uitgeverij op de hoogte is van de rechten van auteurs en freelance journalisten (in de meeste gevallen is dit de hoofdredacteur)
 

  1. te controleren of de titelgegevens en de bijbehorende vrijwaringpercentages (nog) correct zijn
  2. indien nodig CLIP aanvullende informatie te leveren en/of tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verdeling van de geïncasseerde gelden, en
  3. de uitgekeerde bedragen te verdelen op basis van afspraken met de auteurs.

3. Uitkering
Binnen 14 dagen na ontvangst van de repartitiefactuur en specificatie betaalt CLIP de netto vergoeding uit aan de rechthebbende uitgever, holding of intermediair.

Klik hier om het volmachtformulier te downloaden.

Klik hier voor het Repartitiereglement van CLIP.

Klik hier om in te loggen op de portal, hier kunt u alle facturen en controlespecificaties inzien.