CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Informatie over de LiteROM regeling

 
Wat is de LiteROM?
Sinds 1995 verspreidt NBD / Biblion B.V. boekrecensies, die in verschillende dagbladen en tijdschriften verschenen zijn. De oorspronkelijk verspreiding vond plaats via een CD-Rom, maar tegenwoordig zijn de boekrecensies opgeslagen in een elektronische database.  De recensies zijn te raadplegen via internet (abonnenment) of in de Nederlandse openbare bibliotheken (gratis).
 
Wat zijn LiteROM-vergoedingen?
Vanzelfsprekend is voor de productie en verspreiding van de LiteROM de toestemming van rechthebbenden (auteurs en uitgevers) nodig. Door een samenwerkingsverband van auteurs en uitgevers wordt NBD/Biblion BV in staat gesteld de LiteROM te exploiteren in ruil voor een redelijke financiële compensatie voor schrijvers en uitgevers.
 
Over de hoogte van de vergoedingen wordt periodiek onderhandeld tussen NBD/Biblion BV en de rechthebbenden. Voor de bepaling van de hoogte van de tarieven is de eerste verschijningsdatum van het werk bepalend.
 
Tarieven
a. werken die zijn verschenen vóór 1 januari 1995 : € 3,63 per werk
b. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 1995 en 1 januari 1997: € 13,61 per werk
c. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 1997 en 1 januari 2002: € 28,36 per werk
d. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2005: € 30,00 per werk
e. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2010: € 31,50 per werk
f. werken die zijn verschenen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2014: € 33,00 per werk
g. werken die zijn verschenen vanaf 1 januari 2014 tot heden: €33,33 per werk
 
Stichting PRO en Stichting Lira verzorgen de administratieve uitvoering van de LiteROM-regeling. Er is afgesproken dat van het totale voor verdeling beschikbare bedrag 70% naar de auteurs gaat en 30% naar de uitgevers. Dit is geheel onafhankelijk van de feitelijke verblijfplaats van het recht. Enerzijds houdt dit in dat medewerkers in loondienst toch aanspraak kunnen maken op deze vergoeding. Anderzijds ontvangt de uitgeverij voor alle door hen uitgegeven werken een vergoeding, dus ook voor de werken gemaakt door auteurs met een freelance dienstverband.
 
Sectie CLIP van Stichting PRO verdeelt het uitgeversaandeel onder de betreffende uitgevers.
 
 
Wanneer bent u rechthebbende van LiteROM-vergoedingen?
Als u auteur / journalist of uitgever van een in de databank opgenomen artikel bent.
 
 
Hoe kan ik mij aanmelden bij PRO?
Uitgevers waarvan artikelen worden opgenomen in de LiteRom ontvangen daarvan bericht van Stichting PRO. Auteurs kunnen zich aanmelden bij Stichting LIRA.
 
 
Wanneer worden de LiteROM-vergoedingen verdeeld?

De LiteROM-vergoedingen worden een keer per jaar door de sectie CLIP uitgekeerd.