CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Hoe werkt de regeling?

 
  • De auteursrechthebbenden (uitgevers en journalisten) geven CLIP een volmacht en vrijwaring om niet-exclusieve licenties te verstrekken aan knipseldiensten en aan ondernemingen en instellingen die artikelen intern verspreiden via email, intranet of knipselkranten. Dit gebeurt op grond van de algemene licentievoorwaarden voor knipseldiensten en -kranten. De uitgevers van dagbladen en de meeste weekbladen hebben dit reeds gedaan.
  • De Knipseldiensten zijn een overeenkomst met CLIP aangaan om hun activiteiten tegen betaling te legaliseren. Zij overleggen periodiek een rapportage van de aan derden geleverde artikelen. Op basis van deze rapportage betalen de knipseldiensten per knipsel een auteursrechtvergoeding aan CLIP.
  • Daarnaast treft CLIP afkoopregelingen met bedrijven en instellingen voor het beperkt intern gebruik van artikelen (papier en digitaal). Rechthebbenden ontvangen jaarlijks hun aandeel in de afkoopsommen.
     

Download brochure

Aanbeveling NUV tot deelname aan de regeling

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en zijn groepsverenigingen adviseren alle uitgevers die door CLIP worden benaderd omdat uit hun uitgaven is geknipt, om deel te nemen aan de Regeling knipseldiensten en -kranten.

Knipseldiensten en knipselkranten bestaan al tientallen jaren en hebben de laatste jaren een vlucht genomen door de digitale ontwikkelingen. U kunt nu, door mee te doen aan de regeling, zien wat, door wie en hoeveel er van uw uitgaven wordt gebruikt en u krijgt daar een vergoeding voor zonder dat u daar zelf in hoeft te investeren.

Heeft u CLIP nog geen volmacht gegeven? Neem dan nu contact op met CLIP om te weten te komen of er voor uw uitgaven vergoedingen zijn geïnd!