Contact
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Hoe nu verder?

 

Sinds 1 januari 2020 voert de sectie CLIP geen activiteiten meer uit op basis van de niet-exclusieve volmacht die rechthebbenden (uitgevers) aan ons hebben gegeven. Sindsdien wordt er geen vergoeding meer geïncasseerd en krijgt u dus ook geen geld meer uitgekeerd.

 

Voor rechthebbenden zijn er kansen en uitdagingen. Alle gebruikers hebben immers nog steeds uw nadrukkelijke toestemming nodig om uw content te kunnen gebruiken. Uitgevers kunnen daarom zelf licenties afsluiten met gebruikers (zie lijst van voormalige CLIP-licentiehouders). Dat kan individueel, maar mogelijk zullen uitgevers zelf een alternatief systeem ontwikkelen zodat gebruikers beter geholpen zullen worden.

 

Ter ondersteuning heeft de Mediafederatie een voorbeeldcontract ontwikkeld, inclusief een toelichting. Deze bevat een aantal basiselementen. Daarnaast kunt u uw eigen voorwaarden bepalen, zoals de tarieven voor hergebruik.

 

-        Download voorbeeldcontract / licentieovereenkomst

-        Download toelichting

-        Lijst van voormalige CLIP-licentiehouders

 

Zie ook: FAQ voor rechthebbenden