Contact
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Hoe nu verder?

 

Sinds 1 januari 2020 heeft u als gebruiker de nadrukkelijke toestemming nodig van individuele rechthebbenden om hun content te kunnen gebruiken. Dat is uiteraard niet eenvoudig, en zeker niet voor elke losse overname. Ter ondersteuning heeft de Mediafederatie een voorbeeldcontract ontwikkeld, inclusief een toelichting. Daarin zijn een aantal basiselementen geregeld. Wij roepen uiteraard ook de uitgevers op om het gebruik te faciliteren. Dat betekent dat u benaderd kunt worden door individuele uitgevers.

 

-        Download voorbeeldcontract / licentieovereenkomst

-        Download toelichting

 

Zie ook: FAQ voor gebruikers