CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Deelname journalisten

 

Wanneer de uitgever niet over de benodigde rechten beschikt van al de freelance journalisten die voor zijn titels schrijven, dan kan hij dat aangeven in zijn beperkte vrijwaring. Dit gebeurt per publicatietitel. De uitgever ontvangt dan op basis van het percentage waarvan de auteursrechten wel bij de uitgever liggen, een aandeel in de vergoeding.

De gebruikers dienen de namen van de journalisten van de door hun geknipte artikelen, voor zover deze bij het artikel staan vermeld, gedurende het lopende kalenderjaar, inzichtelijk te houden. Deze gegevens zijn dus voor u beschikbaar.

Het is mogelijk dat de uitgever via de hoofdredacteur een verklaring afgeeft inzake het aandeel van de freelancers waarvan de uitgever niet over de benodigde rechten beschikt. De uitgever ontvangt dan alleen het betreffende aandeel (tenminste 50%) waarvan hij wel de rechten bezit. Het overige aandeel wordt aan Stichting LIRA overgemaakt. In het geval de uitgever exact weet wie de niet gemandateerde freelance journalisten zijn doet de uitgever of hoofdredacteur eveneens opgave van de naam- en adresgegevens van de desbetreffende freelancers aan CLIP die de gegevens aan Stichting Lira ter beschikking stelt voor uitkering. U wordt verzocht uw niet gemandateerde freelancers hiervan op de hoogte te stellen.

Stichting LIRA benadert freelance journalisten met het verzoek om aan de regeling deel te nemen. Als de journalist dat niet wil, dan krijgt hij de geïncasseerde vergoeding als schadevergoeding en zal CLIP zich inspannen om te voorkomen dat de artikelen van deze journalist in de toekomst worden geknipt. De knipseldiensten zullen daarover worden geïnformeerd.

Download brochure