CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Contact

 
 
Contact Formulier CLIP
Bedrijf: *
Naam contactpersoon: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoonnummer: *
(zonder spatie)
Website: *
E-mailadres: *
Datum (dd/mm/jjjj): *
De velden met een (*) zijn verplichte velden.
Wij hebben kennis genomen van de informatie voor gebruikers op de website www.clip.nl en van de algemene licentievoorwaarden van CLIP. Wij hebben belangstelling voor de volgende regeling(en):
De regeling Knipseldiensten (voor de levering van artikelen aan derden buiten uw organisatie)
Betreft het een bestaande dienst of een voorgenomen dienst?
Uit welke bronnen levert u en hoe komt u aan deze bronnen?
Wie zijn uw afnemers (soort ondernemingen of organisaties, binnen- en/of buitenland)
Hoeveel afnemers heeft u?
Hoeveel artikelen levert u op jaarbasis?
Op welke wijze levert u (bijvoorbeeld: digitaal, papier)?
Heeft u een elektronisch archief?
Welk gebruik maken uw afnemers doorgaans van de geleverde artikelen?
Willen uw afnemers de artikelen elektronisch archiveren?
Met ingang van wanneer wilt u een overeenkomst met CLIP sluiten?
Welke informatie met betrekking tot uw dienst is verder nog van belang?
Overige Vragen / Verzoek om Informatie
Heeft u vragen of wenst u specifieke informatie? Wij nemen contact met u op.
De regeling voor Digitaal Intern Gebruik (interne verspreiding van digitale artikelen)
Betreft het een bestaande of een voorgenomen dienst?
Indien bestaand, hoe lang wordt de krant al vervaardigd?
Hoeveel medewerkers heeft u in totaal?
Aan hoeveel medewerkers levert u?
Uit welke bronnen levert u en hoe komt u aan deze bronnen?
Hoeveel artikelen levert u op jaarbasis?
Op welke wijze levert u (bijvoorbeeld: digitaal, papier)?
Hoe vaak komt de krant per jaar uit?
Heeft u een elektronisch archief?
Met ingang van wanneer wilt u een overeenkomst met CLIP sluiten?
Welke informatie met betrekking tot uw dienst is verder nog van belang?
Overige Vragen / Verzoek om Informatie
Heeft u vragen of wenst u specifieke informatie? Wij nemen contact met u op.