CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Benodigde rechten

 

Journalisten in loondienst
Een uitgever beschikt als werkgever over de auteursrechten van de op grond van een arbeidsovereenkomst bij hem werkzame journalisten en redacteuren, tenzij dit anders is overeengekomen. In de CAO voor dagbladjournalisten is bepaald dat de journalisten in dienstverband voor deze vorm van gebruik een jaarlijkse eenmalige vergoeding ontvangen van 0,5% van hun jaarloon.

Freelance journalisten
Een uitgever dient afspraken te hebben gemaakt met zijn freelance journalisten over het aan derden toestemming mogen verlenen voor het gebruik van hun werk door knipseldiensten of in knipselkranten. Bij voorkeur zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd. Naar de mening van CLIP is het gerechtvaardigd dat de freelance journalisten meedelen in de opbrengst van dit hergebruik. In de NDP voorbeeldovereenkomst voor freelance journalisten wordt deze vorm van hergebruik begrepen onder 'generiek hergebruik'.

Als een vergoeding voor het hergebruik door knipseldiensten en/of in knipselkranten nog niet expliciet begrepen is in het honorarium voor de publicatie in uw titel, dan zijn er meerdere opties:

  • U kunt een nieuwe afspraak over het honorarium maken, bijvoorbeeld door een toeslag voor deze vorm van gebruik overeen te komen.
  • U kunt 50% van de vergoeding die u voor de knipsels van de desbetreffende freelance journalisten ontvangt aan hen doorbetalen.
  • U kunt alleen het uitgeversaandeel (50%) incasseren en de desbetreffende journalisten zich laten aanmelden bij de journalistenorganisatie Stichting LIRA voor deelname aan de uitkering.