CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Bemiddeling bij meergebruik

 

De beperkingen op het (her)gebruik in de algemene licentievoorwaarden houden niet in dat andere vormen van gebruik niet worden toegestaan. Integendeel, in de meeste gevallen kunnen daarover aanvullende afspraken worden gemaakt met de betreffende rechthebbenden. CLIP kan daarbij een bemiddelende rol spelen. Zij fungeert dan als uw liaison. Dit betekent dat wij uw aanvraag aan de rechthebbenden voorleggen.

Indien u een dergelijk verzoek wilt indienen vragen wij u om het Contact Formulier in te vullen.

Afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk als deze schriftelijk worden overeengekomen in de overeenkomst met CLIP of in een overeenkomst met de betreffende rechthebbende(n). De activiteiten van Stichting PRO, sectie CLIP worden ondersteund door het Nederlands Uitgeversverbond.


Klik hier voor de brochure.