Wat PRO doet voor uitgevers

  • Ontvangt u alle vergoedingen waar u recht op hebt?

Van én voor uitgevers

Stichting PRO is een auteursrechtenorganisatie van én voor uitgevers. We richten ons op collectieve rechten: rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen. Uitgevers kunnen via Stichting PRO vergoedingen ontvangen voor het uitlenen van boeken en tijdschriften in bibliotheken (leenrecht, LiteRom), voor het maken kopietjes voor privégebruik (thuiskopie) en voor het maken van kopieën door bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen (reprorecht).

 

Meer inzicht in uw vergoedingen

Hoeveel geld ontvangt u als uitgever vanuit PRO en UvO? En waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Vanaf nu vindt u een overzichtelijk antwoord op deze vragen in uw persoonlijk uitgeversoverzicht. Ga naar onze portal en download PRO en UvO in beeld.