CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Home

CLIP is te bereiken op telefoonnummer: 023 - 870 0205.

Welkom op de website van CLIP 

De licenties worden verleend op grond van de algemene licentievoorwaarden van CLIP.

De beperkingen op het (her)gebruik in de algemene licentievoorwaarden houden niet in dat andere vormen van gebruik niet worden toegestaan. Integendeel, in de meeste gevallen kunnen daarover aanvullende afspraken worden gemaakt met de betreffende rechthebbenden. CLIP kan daarbij een bemiddelende rol spelen.

CLIP incasseert de vergoedingen namens uitgevers en freelance journalisten die CLIP daartoe een volmacht geven en verdeelt deze vergoedingen meerdere keren per jaar.

Klik hier voor de brochure.