CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Home

De activiteiten van CLIP worden per 31 december van 2019 gestaakt.

 

Wij voeren vanaf 31 december 2019 geen activiteiten meer uit. Er wordt vanaf dat moment geen vergoeding meer geïncasseerd bij de gebruikers.

 

Dit betekent voor uitgevers en gebruikers een kans om meer maatwerkafspraken te maken. Alle gebruikers hebben immers nog steeds de nadrukkelijke toestemming nodig om content te kunnen gebruiken. Partijen kunnen zelf overeenkomsten gaan afsluiten. Dat kan individueel, of u kunt zich op termijn aansluiten bij een alternatief dat wordt uitgewerkt door uitgevers zelf. Het idee daarbij is dat een aantal uitgevers hun expertise van de markt bundelen en vervolgens andere uitgevers de kans geven om zich hierbij aan te sluiten. Dit met het doel om de gebruikers beter te faciliteren in zowel licentievormen als in de levering van content waardoor er een toekomstbestendig model wordt gecreëerd.