Contact
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Home

 

De activiteiten van CLIP zijn gestaakt sinds 31 december 2019

Per 31 december 2019 heeft de sectie CLIP haar activiteiten gestaakt. CLIP incasseert sindsdien geen vergoedingen meer bij gebruikers, en keert dus ook geen vergoedingen meer uit aan rechthebbenden. Deze website zal online blijven als naslagwerk. Voor vragen zie contact.

 

Over de CLIP-regeling

Het Copyright Licentie,- en Incassobureau (‘CLIP’) was een sectie van Stichting PRO. Deze sectie voerde de CLIP-regeling uit, een collectieve regeling voor knipseldiensten. Zowel rechthebbenden (uitgevers) als gebruikers (mediamonitoring bedrijven) konden bij ons terecht om het hergebruik van deze content te regelen. Gebruikers rekenden eenvoudig dit hergebruik van content af, en rechthebbenden kregen een redelijke vergoeding voor dit hergebruik.

 

Waarom zijn de CLIP activiteiten gestaakt?

De laatste jaren is er veel veranderd. Het CLIP-licentiemodel was gebaseerd op de uitlevering van artikelen aan gebruikers, ook wel de ‘knipselkrant’. Steeds meer mediamonitoring partijen stapten echter over op analyse-activiteiten. Daarbij wordt minder of geen content uitgeleverd, en meer gebruik gemaakt van hyperlinks. Daardoor namen steeds minder partijen een licentie af bij CLIP, waardoor de incasso sterk was gedaald. Het bleek dat het draagvlak bij uitgevers ontbrak om de licenties van CLIP aan te passen – zij geven de voorkeur om zelf hun (professionele) gebruikers direct te faciliteren.

 

Hoe nu verder?

Gebruikers hebben nog steeds de nadrukkelijke toestemming nodig van rechthebbenden om content te kunnen gebruiken. Partijen kunnen zelf overeenkomsten afsluiten, dat grotendeels maatwerk zal zijn. De Mediafederatie heeft samen met CLIP een voorbeeldcontract inclusief toelichting opgesteld ter inspiratie. Mogelijk zullen uitgevers zelf een alternatief systeem ontwikkelen waarmee gebruikers beter geholpen zullen worden. Enkele partijen bieden zelf collectieve licenties aan.

 

Informatie voor gebruikers (mediamonitoring bedrijven)

Sinds 1 januari 2020 heeft u als gebruiker de nadrukkelijke toestemming nodig van individuele rechthebbenden om hun content te kunnen gebruiken. Dat is uiteraard niet eenvoudig, en zeker niet voor elke losse overname. Ter ondersteuning heeft de Mediafederatie een voorbeeldcontract ontwikkeld, inclusief een toelichting. Daarin zijn een aantal basiselementen geregeld. Wij roepen uiteraard ook de uitgevers op om het gebruik te faciliteren. Dat betekent dat u benaderd kunt worden door individuele uitgevers.

Wilt u artikelen hergebruiken van één bepaalde uitgever of meer dan 3000 artikelen op jaarbasis intern verspreid, dan kunt u contact opnemen met de betreffende uitgever / intermediair. U kunt bijvoorbeeld de volgende partijen benaderen:

LexisNexis: voor titels van o.a. PCM Uitgevers.

ANP: voor titels van o.a. TMG en NDC mediagroep.

FD Mediagroep: voor o.a. het Financieele Dagblad.

Profactys: Diverse regionale en landelijke kranten, opiniebladen, vak- en hobbytijdschriften.

 

Informatie voor rechthebbenden (uitgevers)

Sinds 1 januari 2020 voert de sectie CLIP geen activiteiten meer uit op basis van de niet-exclusieve volmacht die rechthebbenden (uitgevers) aan ons hebben gegeven. Sindsdien wordt er geen vergoeding meer geïncasseerd en krijgt u dus ook geen geld meer uitgekeerd.

Voor rechthebbenden zijn er kansen en uitdagingen. Alle gebruikers hebben immers nog steeds uw nadrukkelijke toestemming nodig om uw content te kunnen gebruiken. Uitgevers kunnen daarom zelf licenties afsluiten met gebruikers (zie lijst van voormalige CLIP-licentiehouders). Dat kan individueel, maar mogelijk zullen uitgevers zelf een alternatief systeem ontwikkelen zodat gebruikers beter geholpen zullen worden.

Ter ondersteuning heeft de Mediafederatie een voorbeeldcontract ontwikkeld, inclusief een toelichting. Deze bevat een aantal basiselementen. Daarnaast kunt u uw eigen voorwaarden bepalen, zoals de tarieven voor hergebruik.